Blog

Sağlığa Zararlı Işıklar Nelerdir?

Zararli Isik Turleri Ravaled

Işık, yeryüzünde bulunan canlı ve cansız varlıklar için hem bir enerji hem de bir değişim kaynağıdır.
İnsanlar ve evrendeki canlı varlıklar ışık sayesinde yaşamını devam ettirebilir. Cansız varlıklar ise ışık
sayesinde değişim ve dönüşüm geçirir. Taş, toprak gibi cansız varlıklar ışığın sebep olduğu aşınmalar
ya da ufalanmalar sebebi ile başkalaşıma uğrar. Işık sadece yaşamsal faaliyetler için değil birçok
durumun düzenlenmesi ve ortaya çıkması için de gerekli olduğundan evrende birçok çeşidi vardır.


Evrende ışık türleri kızıl ötesi, X ışınları, mikro dalga ışıkları, mor ötesi ışık, gama gibi çeşitlerdir. Yapay
ya da bilimsel olarak kullanılan ışık çeşitleri bir yerden sonra insan sağlığına zararlı ışık türlerine
döner. Yukarıda sayılan ve bilimsel alanda ve teknoloji alanında çok fazla kullanılan ışık türleri genel
olarak insan sağlığına zararlıdır. Bu ışık ve ışınlar belirli bir amaç için kullanılan ve insan sağlığı için
yoğun olan ışıklardandır. Bu ışıklar genel itibari ile insan sağlığına zararlı olmak ile birlikte insana ve
evrene de hizmet eden ışıklardandır. Bu ışıklara mümkün olduğunca maruz kalmamak gerekir yoksa
ileride ciddi sağlık problemleri ile karşılaşılabilir.


Bir de renklerin sıcaklıklarına göre sıralanan ışık çeşitleri vardır. Ancak tüm ışıkların başlıca kaynağı
güneştir ve bu ışık türleri güneş ışığının içinde belirli oranda bulunur. Gün ışığı, mavi ışık, beyaz ışık
gibi ışık türleri kullanılan yere göre insan sağlığına göre olumlu etkilere sahipken bazen de insan
sağlığı için tehlike oluşturabilir. Bu ışıklardan insan sağlığı ve gelişimi için en yararlı ışık gün ışığıdır.
Gün ışığı hem insanlar hem de doğada bulunan diğer canlılar için en önemli ışıktır. Bunun dışında
bulunan mavi ışık ve beyaz ışık insan sağlığını olumsuz yönde etkiler. Mavi ışığın insan sağılığına zararı
tartışılmazdır ancak beyaz ışık da içerisinde yoğun olarak mavi ışık bulundurduğundan dolayı beyaz
ışık da zararlıdır. Bu sebeple de sağlığımız için mavi ışık ve beyaz ışıktan uzak durmak önemlidir. Bu
ışıklardan kendinizi korumak için bazı önlemler almalısınız.

WhatsApp